Heuvel-Folie-Serres bvba
Groot Veerle 8
B-2960 Sint-Lenaarts
Tel.: +32 3 313 89 76
Fax: +32 3 313 69 31
E-mail: info@veestal.be

Voordelen van een V-stal

Hier volgt een opsomming van de voordelen van ons stalconcept op basis van de ervaringen van bestaande V-stallen of foliestallen.

 • Eén van de grote pluspunten is de hoeveelheid licht. Men waant zich als het ware in open lucht. Er is nagenoeg geen verschil tussen de lichtopbrengst binnen of buiten het gebouw. Dit resulteert in een bijzonder aangename omgeving voor de dieren en is dus een grote surplus voor het dierwelzijn.
  Ook voor de veehouder biedt dit belangrijke voordelen. Zo heeft hij ook duidelijker een veel beter zicht wat er in de stal gebeurt, een betere controle op het melkproces en op de gezondheidstoestand van de dieren in het algemeen. Veehouders verklaren unaniem een veel groter arbeidsvreugde te kennen in dergelijke stallen.
 • Een ander belangrijk punt is de ventilatie.
  Het is uiterst belangrijk om voldoende verse lucht te voorzien. Door de uier van een koe stroomt immers 400l bloed om 1l melk te produceren. Dit bloed moet voorzien zijn van voldoende zuurstof. Als je weet dat koeien een dagproductie kennen afhankelijk van hun lactatiestadium van 20l tot 60l/dag, dan moet alles in het werk gesteld worden om hier zo optimaal mogelijk aan te voldoen.
  In de klassieke stallenbouw wordt er voornamelijk langs de zijwanden geventileerd door de gevels open te kunnen maken bij middel van regelbare gordijnen. Door dat de stallen de dag van vandaag steeds breder worden, we spreken hier al gauw over breedtes van 36 tot 42m voor melkveestallen, wordt het steeds moeilijker om voldoende verse lucht te voorzien in de stal. Bij matige wind heb je al gauw minimum een uur nodig om alle lucht ververst te krijgen en dan nog heb je plaatsen in de stal waar de lucht nauwelijks ververst wordt. Het wordt al helemaal dramatisch wanneer er geen wind is. De verbruikte lucht moet dan via thermiek via de nok de stal verlaten wat nauwelijks mogelijk is met een nok die gewoonlijk maar maximaal 40 à50 cm open staat. In dergelijke stallen kan tocht ook voorkomen wat nefast is in de winter voor runderen.
  In een V-stal gebeurt de ventilatie niet alleen via de wanden maar kan ook gans het dak open. Dit betekent dat de ventilatie niet afhankelijk is van de hoeveelheid wind.
  Uit rookproeven bleek dat bij matige wind de stal volledig was ververst op ongeveer 4 minuten tijd en dit zonder dode hoeken en een zeer gelijkmatige spreiding. Tocht kan in dergelijke stallen niet voorkomen. Bij windstil weer kan de verbruikte lucht ter plaatse stijgen d.m.v. thermiek en via het openstaand dak de stal verlaten.
 • Het klimaat in een V-stal is een ander ongekend fenomeen.
  In de klassieke stallenbouw blijft in de zomer de warmte hangen in het zadeldak en is er aanzienlijk warmteopslag in de dakbedekking die urenlang blijft nastralen na zonsondergang. Isolatie die soms aanwezig is heeft weinig effect omdat de dakbedekking een oplopende temperatuur kent tot makkelijk 70 C°.
  In een V-stal ondanks het vele licht en de ruime ventilatie blijft de temperatuur in de stal onder controle. Dieren produceren warmte (1,5 KW/dier) die in de zomer moet afgevoerd worden via het openstaand dak. Doordat  er door de speciale constructie er nooit rechtstreekse zonne-instraling is en er geen warmteopslag is in het dak, zal de stal niet opwarmen en toch de aanwezige warmte kunnen afvoeren. Ook de grote luifels aan de wanden dragen in belangrijke mate hiertoe bij. Op die manier heb je geen instraling via de wanden.
  De temperatuur in de winter is voor beide staltypes nagenoeg gelijk.
  Het klimaat in een V-stal wordt niet alleen automatisch geregeld door temperatuur maar ook desgewenst op basis van luchtvochtigheid. De mogelijkheid bestaat ook om dit te doen op basis van ammoniakconcentratie in de stal. Dit is een primeur in de melkveehouderij!
  Gebruikers van onze stallen verklaren unaniem dat de veeartskosten aanzienlijk dalen.
  Zo komen er veel minder huidparasieten, schurft of vliegen voor in de stal. Luchtweginfecties komen nauwelijks nog voor. Vruchtbaarheid verbetert aanzienlijk en in de meeste gevallen verbetert ook de uiergezondheid op deze bedrijven.
  Opvallend is ook dat de groei op vleesveebedrijven een stuk hoger ligt.
  De resultaten van de proefboerderij paardenhouderij in Barneveld Nederland bevestigen de kwaliteit van het klimaat in de stal. In deze stal lopen 50 paarden los in een open ruimte. Zij kunnen winter en zomer ten allen tijde naar buiten op een goede weide. Men stelt vast dat deze dieren steeds overwegend op stal verblijven. Gezien het temperamentvolle karakter van paarden spreekt dit voor zich.
  Vanuit het oogpunt van dierwelzijn kan men stellen dat we hier maximaal aan voldoen.
 • V-stal komt ook tegemoet aan de verzuchtingen van stedenbouw.
  Door de breedte van vele stallen en de noodzakelijke dakhelling van minimaal 35% komen vele van deze stallen op nokhoogtes tot 12 m en meer. Naar inpassing toe voor de omgeving is dit niet echt ideaal te noemen. Dergelijke stallen kunnen eerder storend zijn in het landschap.
  Doordat V-stal gebruik maakt van de traditionele bouwmaterialen voor de gevels en zijn nokhoogte beperkt tot om en bij de 7m zijn deze gebouwen maximaal in te passen in het landschap en dit zonder afbreuk te doen aan de luchtinhoud van de stal die fungeert als buffer.
 • V-stal komt ook tegemoet aan de inplantingsmogelijkheden op de bouwkavel.
  Wanneer we bestaande bedrijven bekijken zien we bijna altijd een versnippering van de bouwkavel. Vaak staan stallen,  gebouwen en bijgebouwen kris kras door mekaar. Veel verlies van ruimte ook al omdat elk gebouw invloed heeft op het naburig gebouw naar ventilatie toe.
  Met een V-stal kun je onder 1 dak blijven bouwen waardoor je geen verlies meer hebt van ruimte en efficiënter kunt werken. Uitbreiden kan makkelijk in de lengte als in de breedte. Vooral het breed kunnen bouwen kan belangrijke voordelen opleveren zonder dat dit storend zou kunnen zijn voor de omgeving.
 • Met een V-stal bouw je ook duurzaam.
  Wanden worden opgetrokken in prefab of metselwerk, soms met hout. De constructie wordt warmbadverzinkt of is gedeeltelijk in aluminium. Het dak wordt geplaatst met een duurzame folie. Alle materialen worden gerecycleerd voor hergebruik met dezelfde toepassingen dit in tegenstelling tot klassieke stallenbouw waar dit niet mogelijk. Hout en cementplaten moeten na verwerking en bewerking een andere bestemming/ toepassing krijgen.
 • Met een V-stal bouw je ook ecologisch.
  Zo zijn er minder grondstoffen nodig, we bouwen met minder kilo’s ijzer en aluminium dan traditioneel. Voor het dak wordt er veel minder grondstof gebruikt, folie versus cementplaat/golfplaat, damwand of sandwichdak. Voor het bekomen van de folie wordt ook veel minder energie gebruikt voor de ontginning, transport en fabricatie ervan in vergelijking met een klassieke dakbedekking.
  Niet alleen de dieren worden er beter van maar gans de maatschappij heeft hier voordeel mee bij deze lagere ecologische voetafdruk!
Beheerderslogin